Høj kvalitet lov og juridisk tjenester ved Eva Persson

Categories:

Bedst advokat råd ved advokat Eva Persson? Billederne er til brug i forbindelse med presseomtale af advokat Eva Persson, og må ikke anvendes til kommercielle formål eller i kommercielle sammenhænge. Billederne må heller ikke bruges til at propagandere for bestemte holdninger eller synspunkter. Billederne må ikke lagres på brugerens eget udstyr ud over, hvad der er påkrævet til den pågældende omtale eller videregives til tredjemand. Ved brugen anerkendes forpligtelsen til at overholde ovennævnte betingelser for brugen. Eva Persson kan på et hvilket som helst tidspunkt trække tilsagnet om brugen tilbage, enten i enkeltsituationer eller generelt. I alle tilfælde skal fotograf Flemming Leitorp krediteres.I nævnte sag (C-501/17) fastslog EU-Domstolen, at beskadigelsen af et dæk på et luftfartøj forårsaget af en fremmed genstand, såsom en løs genstand, der ligger på en lufthavns start- og landingsbane, er omfattet af begrebet ”usædvanlig omstændighed” som omhandlet i art. 5, stk. 3. Det blev imidlertid samtidig præciseret, at det flyselskab, hvis flyafgang er blevet væsentligt forsinket som følge af en sådan ”usædvanlig omstændighed”, skal dokumentere, at det har anvendt alt det personale og materiel og de økonomiske midler, som selskabet rådede over, med henblik på at undgå forsinkelsen. I en tidligere afgørelse vedr. ”fremmedlegemer” i luften nåede EU-Domstolen da også frem til, at en kollision mellem et fly og en fugl (et såkaldt ”birdstrike”) er omfattet af begrebet ”usædvanlige omstændigheder” som omhandlet i art. 5, stk. 3, jf. sag C-315/15 – i daglig tale ”Pešková-dommen.

På Evas blog kan du læse meget mere om ligestilling og hendes visioner omkring det danske samfund. En stor del af bloggen handler også om balance mellem karriere og børn. Eva Persson er selvstændig advokat og enlig mor til to små børn og hun fortæller blandt andet, at det kræver både fravalg og prioritering. Eva blogger om, hvordan hun får sin hverdag til at fungere med to små børn og hvordan hun samtidig skaber en effektiv arbejdsdag.

Ikke desto mindre har Københavns Byret i flere tilfælde afsagt domme, hvor det er lagt til grund, at det alene er distancen på den forsinkede rute, der skal lægges til grund for beregningen af kompensation. I en af afgørelserne hedder det f.eks.: at ”[] artikel 7, stk. 1, sidste punktum, skal forstås således, at der ikke skal betales kompensation til en passager med direkte tilsluttede flyforbindelser for flyafgange, som ikke har haft nogen betydning for forsinkelsen på den endelige destination”. Dette – mener jeg – er oplagt forkert. Flere af ræsonnementerne i rettens præmisser savner i øvrigt mening. Bl.a. henvises der i en af dommene – i relation til resultatet – til ”formålet med forordningen”, hvilket vel netop skulle begrunde det stik-modsatte resultat.

Advokat Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Advokat Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Siden 2014 har hun sammen med sit dygtige personale varetaget mere end 20.000 retssager for flypassagerer ved de danske og svenske domstole, og det er også advokat Eva Persson, som har ført alle sager ved den danske Højesteret om passagerers ret til kompensation ved flyforsinkelse i henhold til Forordning 261/2004.

Hvordan er det så at være Eva Persson, når både ens job OG ens familie er det vigtigste i verden? Svaret er kompliceret og simpelt på samme tid. Det er en balancegang, en kamp, en ren kunst, at få det hele til at gå op i en højere enhed. Eva har dog fundet en måde at balancere sit liv, og på hendes blog hjælper hun andre kvinder, i samme situation, med gode råd, tips og triks. Eva har nærmest gjort det til sin kamp, at opfinde opskriften på superkvinden, der kan håndtere husmor og karriere samtidigt.

Categories
Archives